Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Hayvansal Üretimde Kayıpların Önlenmesi Yoluyla İİT Ülkelerindeki Küçük ve Orta Ölçekli Çiftçilerin Gelirlerinin Artırılması (2016-IDNAGRIC-216)” başlıklı proje kapsamında partner ülkelerin katılımıyla Endonezya’da on günlük bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Ortak ülkelerdeki et, süt ve yumurta üretimindeki kayıpların azaltılmasına odaklanan eğitim programı boyunca proje eğitmenleri ve Endonezya’nın farklı kurumlarındaki yetkililer tarafından çeşitli sunumlar yapılmıştır. Ayrıca, program marjında, eğitimin etkililiğini artırmak amacıyla çeşitli saha ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve tecrübe paylaşımı oturumları yapılmıştır.

Fotoğraflar