COMCEC COVID Müdahale (CCR) Programı Online Eğitim Programı 21 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir

Eğitim sırasında CCR Programında proje hazırlama, teslim, uygulama, izleme ve değerlendirme prosedürleri tartışılmıştır. Katılımcılar ayrıca, Doğrudan Hibe, İhtiyaç Analizi ve Uzmanlık Paylaşımı gibi yeni proje türlerinin detayları hakkında bilgilendirilmiştir.

Eğitim Programı sırasında yapılan sunumlar