İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO), COVID Salgınının mevcut ve olası olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla üye ülke kamu kurumları yararına İSEDAK COVID Müdahale Programını (CCR) 2020 yılında başlatmıştır.

CCR, esas olarak salgının tarım, finans, yoksulluğun azaltılması, ticaret, ulaştırma ve turizm sektörlerinde üye ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek için tasarlanmış bir programdır. Program kapsamında CCO, ihtiyaç tespiti, uzmanlık paylaşımı, nihai faydalanıcılara doğrudan hibe sağlamaya odaklanan belirli proje türlerini finanse etmiştir.

İhtiyaç Tespiti Broşürü

Uzmanlık Paylaşımı Broşürü

Doğrudan Hibe Broşürü

CCO, 2020 ve 2021 yıllarında CCR kapsamında proje teklif çağrısı başlatmış ve İSEDAK Çalışma Gruplarına kayıt yaptıran kamu kurumları CCR çerçevesinde proje tekliflerini sunmuşlardır. Bu çerçevede, COVID-19 Küresel Salgınının İİT Üyesi Ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için 1. Çağrı kapsamında 2021 yılında 8 proje, 2. Çağrı kapsamında ise 2022 yılında 6 proje hayata geçirilmiştir.

Programın uygulama döneminde CCR, Tarım, Finans, Yoksulluğun Azaltılması, Turizm, Ticaret ve Ulaştırma ve Haberleşme olmak üzere altı sektöre odaklanılmıştır.

CCR Programı 2023 yılı başı itibariyle nihaileşmiştir.

Projelerin detayları için lütfen tıklayınız.