İSEDAK Proje Finansmanı Eğitim Programı 13-14 Mart 2019 tarihlerinde Ankara Point Hotel’de gerçekleştirilmiştir. Programda katılımcılara İSEDAK Proje Finansmanı uygulama, raporlama, izleme ve ödeme prosedürleriyle ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Programa 2019 yılında desteklenecek projelerin sahibi üye ülkelerin temsilcileri katılmıştır.

Fotoğraflar