Nijerya Sanayi Ticaret ve Yatırım Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Önlemler Yoluyla İİT içi Ticaretin Artırılması” (2017-NGATRADE-369) projesi kapsamında, 28 Ekim-2 Kasım 2018 tarihlerinde, Cakarta’ya bir saha ziyareti düzenlenmiştir. Ziyaret kapsamında Nijeryalı uzmanlar, İİT içi ticaretin artırılması amacıyla ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin olarak Endonezya’nın aldığı önlemleri dinleme fırsatı bulmuş ve bu alanda karşılaşılan sorunlar hakkında Endonezyalı uzmanlar ile değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Elde edilen bulgular, Aralık ayında Nijerya’da düzenlenecek çalıştaya katkı sağlayacaktır.

 Fotoğraflar