İSEDAK COVID Müdahale Programı Birinci Proje Teklif Çağrısına ilişkin kısa liste açıklanmıştır.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi, projeleri kısa listeye giren odak noktalarıyla önümüzdeki günlerde iletişime geçecektir.

İSEDAK Proje Finansmanı Sekizinci Proje Teklif Çağrısına ilişkin kısa liste açıklandı.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi, projeleri kısa listeye giren odak noktalarıyla önümüzdeki günlerde iletişime geçecektir.

Eğitim sırasında CCR Programında proje hazırlama, teslim, uygulama, izleme ve değerlendirme prosedürleri tartışılmıştır. Katılımcılar ayrıca, Doğrudan Hibe, İhtiyaç Analizi ve Uzmanlık Paylaşımı gibi yeni proje türlerinin detayları hakkında bilgilendirilmiştir.

Eğitim Programı sırasında yapılan sunumlar

İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO), yeni İSEDAK COVID Müdahale (CCR) Programı kapsamında 2021 yılında finanse edilecek proje için teklif çağrısı başlatmıştır. Başvurular 15 Kasım 2020’de sonlanacaktır.

CCO, COVID Salgınının mevcut ve olası olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla üye ülke kamu kurumları yararına CCR Programını başlatmaya karar vermiştir.

CCR, pilot aşamasında salgının tarım, ticaret ve turizm sektörlerinde üye ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmeye odaklanacaktır. Program kapsamında CCO, ihtiyaç tespiti, uzmanlık paylaşımı, nihai faydalanıcılara doğrudan hibe sağlama ve mucitleri yatırımcılarla eşleştirmeye odaklanan belirli proje türlerini finanse edecektir.

İhtiyaç Tespiti Broşürü

Uzmanlık Paylaşımı Broşürü

Doğrudan Hibe Broşürü

Proje hazırlama, sunma, değerlendirme, uygulama ve izleme prosedürlerine ilişkin ayrıntılar için CCR Rehberine başvurabilirsiniz. Diğer referans dokümanlar, Üye Ülkelerin ilgili İSEDAK Odak Noktalarına (tarım, ticaret ve turizm) e-posta yoluyla iletilecektir.

Temalara erişmek için buraya tıklayınız. Bu temalar, Üye Ülkelere iletilen anketin sonuçları ve Temmuz 2020’de gerçekleştirilen İSEDAK COVID İstişare Toplantılarının çıktıları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Temalar kapsayıcı değildir ve üye ülkeler diğer konularda da proje önerileri sunabilirler.

CCR kapsamında projelerin hazırlanması ve uygulanması aşamasında Üye Ülkeler ilgili İİT kurumları ile işbirliği yapmaya teşvik edilmektedir.

Salgının getirdiği koşullar nedeniyle, belirli faaliyetler (eğitim, atölye vb.) proje sahipleri tarafından çevrimiçi olarak tasarlanabilecektir.

CCR’ye sadece kamu kurumlarının proje teklifi sunabileceğini lütfen unutmayın. STK’lar ve özel sektör kuruluşları CCR kapsamında proje sunamayacaklardır.

Daha fazla bilgi için İSEDAK Koordinasyon Ofisi (ccr@comcec.org) ile iletişime geçebilirsiniz.

İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) tarafından 2021 yılında belirlenen sektörel temalarda finanse edilecek projeler için 8. Proje Teklif Çağrısı başlatılmıştır. Başvurular 30 Eylül 2020 tarihinde sonlanacaktır.

8.Proje Teklif Çağrısı çerçevesinde, Pandeminin getirdiği koşullar nedeniyle, belirli faaliyetler (eğitim, atölye vb.) proje sahipleri tarafından çevrimiçi olarak tasarlanabilecektir. Online başvuru sistemine geçmek için buraya tıklayınız. Daha fazla bilgi için CCO (cpf@comcec.org) ile iletişime geçebilirsiniz.

ÖNEMLİ: Önümüzdeki aylarda, COVID-19 salgınının üye ülke ekonomilerine olan etkilerinin azaltılmasıyla doğrudan ilgili olacak başka bir proje teklifi çağrısı yapılacaktır. Bu nedenle CCO olarak üye ülkelerden COVID-19 Pandemisine ilişkin herhangi bir proje teklifini İSEDAK Proje Finansmanına sunmamalarını rica ediyoruz.

Proje Hazırlama ve Başvuru Rehberi için buraya tıklayınız.

İSEDAK Proje Finansmanı’nın uygulama ve raporlama süreçlerine yönelik 10 Haziran – 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında haftalık olarak çevrimiçi eğitim programları düzenlenecektir. Eğitim programları kapsamında proje personeline, uygulama sürecinde görevli aktörler ve sorumlulukları, izleme raporlarının hazırlanış yöntemi, projelerin görünürlüğü ve proje yönetim bilgi sisteminin işleyişi hakkında detaylı bilgiler verilecektir.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi 7. Proje Teklif Çağrısı kapsamında sunulan projelerin değerlendirmelerini tamamlamış ve 2020 uygulama döneminin başarılı projelerinin final listesini açıklamıştır.

Final liste için  buraya tıklayınız.

Proje uygulama dönemini başlatmak için bir sonraki aşama, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile sözleşmenin imzalanmasıdır. Prosedürlerle ilgili ayrıntılar proje sahiplerine e-posta ile gönderilmiştir.

Öte yandan, değerlendirme sürecinde İKO, 2020 uygulama döneminde ek finansal araçlar olsaydı kabul edeceği bir takım proje teklifleri belirlemiştir. İKO bu proje teklifleri için bir yedek liste oluşturmuştur.

Yedek liste için buraya tıklayınız.

İKO bu proje teklifleri için şu anda finansman sunamamaktadır, ancak bu projeler için Nisan 2020 sonrası finansman sağlanabilir hale gelebilir. İKO, final listedeki proje sahiplerinin Finansal ve Operasyonel Sözleşmenin imza prosedürlerini tamamlayarak İKO’nun teklifine yanıt vermesinden sonra Nisan ayı sonunda bu projelerin finansman beklentileri hakkında daha iyi bir fikre sahip olacaktır. Final listedeki proje sahiplerinden herhangi biri sözleşmenin imzalama prosedürlerini tamamlamaz veya tamamlayamazsa, İKO bekleme listesine alınan proje sahiplerini bilgilendirecektir.

Daha fazla bilgi için İSEDAK Koordinasyon Ofisi ile  cpf@comcec.org adresi aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.