CCR_Logo_Short-List

İSEDAK COVID Müdahale Programı İkinci Proje Teklif Çağrısına ilişkin kısa liste açıklanmıştır.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi, projeleri kısa listeye giren odak noktalarıyla önümüzdeki günlerde iletişime geçecektir. Liste için tıklayınız.

İSEDAK Proje Finansmanı Dokuzuncu Proje Teklif Çağrısına ilişkin kısa liste açıklandı.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi, projeleri kısa listeye giren odak noktalarıyla önümüzdeki günlerde iletişime geçecektir.

Liste için tıklayınız.

 

 

 

İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO), İSEDAK COVID Müdahale (CCR) Programı kapsamında 2022 yılında finanse edilecek proje için teklif çağrısı başlatmıştır. Başvurular 15 Kasım 2021’de sonlanacaktır.

CCO, program kapsamında COVID salgınının üye ülkeler üzerindeki mevcut ve olası olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla altı işbirliği (tarım, ticaret, turizm, yoksullukla mücadele, ulaştırma ve iletişim, mali işbirliği) alanında ihtiyaç tespiti, uzmanlık paylaşımı ve nihai faydalanıcılara doğrudan hibe sağlama şeklindeki proje türlerini finanse edecektir. Proje hazırlama, sunma, değerlendirme, uygulama ve izleme prosedürlerine ilişkin ayrıntılar için CCR Rehberine başvurabilirsiniz. Diğer referans dokümanlar, Üye Ülkelerin ilgili İSEDAK Odak Noktalarına e-posta yoluyla iletilecektir.

Program kapsamında İSEDAK Çalışma Grupları tarafından tasarlanan politika tavsiyeleri göz önüne alınarak hazırlanan Sektörel Temalara ilişkin projeler desteklenecektir. Ülkeler ayrıca, COVID-19 Küresel Salgının neden olduğu ve bu temaların kapsamadığı özel ihtiyaçlarına yönelik de proje sunabileceklerdir.

Salgının getirdiği koşullar nedeniyle, belirli faaliyetler (eğitim, atölye vb.) proje sahipleri tarafından çevrimiçi olarak tasarlanabilecektir.

CCR’ye sadece ilgili sektördeki İSEDAK Çalışma Grubuna üye kamu kurumlarının proje teklifi sunabileceğini lütfen unutmayın. STK’lar ve özel sektör kuruluşları CCR kapsamında proje sunamayacaktır.

İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) tarafından belirlenen sektörel temalarda 2022 yılında finanse edilecek projeler için 9. Proje Teklif Çağrısı başlatılmıştır. Başvurular 30 Eylül 2021 tarihinde sonlanacaktır.

9. Proje Teklif Çağrısı çerçevesinde, Pandeminin getirdiği koşullar nedeniyle, belirli faaliyetler (eğitim, atölye vb.) proje sahipleri tarafından çevrimiçi olarak tasarlanabilecektir. Online başvuru sistemine geçmek için buraya tıklayınız. Daha fazla bilgi için CCO (cpf@comcec.org) ile iletişime geçebilirsiniz.

ÖNEMLİ: COVID-19 pandemisinin üye ülke ekonomileri üzerindeki etkilerinin hafifletilmesiyle doğrudan ilgili olan İSEDAK COVID Müdahale Programı kapsamında Ekim ayında başka bir proje teklif çağrısı olacağını lütfen unutmayın. İSEDAK COVID-19 Müdahale Programı kapsamında doğrudan COVID-19 pandemisi ile ilgili proje tekliflerinizi iletebilirsiniz.