“İİT/SMIIC Helal Standartları Ekseninde Çok Taraflı/Karşılıklı Tanımaya Yönelik Farkındalığın Artırılması” başlıklı Proje kapsamındaki ikinci faaliyet olarak “Helal Belgelerinin Küresel Olarak Tanınması Temalı Uluslararası Konferans” 24 Ekim 2023 tarihinde İstanbul’da Helal Akreditasyon Kurumu(HAK) tarafından düzenlenmiştir. Konferans çevrimiçi platformlar üzerinden de canlı olarak yayınlanmıştır.

Helal sertifikalarının karşılıklı/çok taraflı tanınmasına dayalı bir sistem kurulmasının önemi konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlayan konferansa, helal kalite altyapısı alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluş, STK’ler ile özel sektör ve kamu kurumlarından uzmanlar katılım sağlamıştır.

Fotoğraflar