SESRIC tarafından uygulanmakta olan “İİT Üyesi Ülkelerinde Entegre ve Etkili Sosyal Koruma Sistemlerine Yönelik Dijital Teknolojilerin Geliştirilmesi” başlıklı proje kapsamında, partner ülke temsilcisinin katılımıyla 12-13 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara’da iki günlük bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda, sosyal güvenlik sistemlerine bilgi işlem teknolojilerinin entegrasyonu, dijitalleşme, online veritabanlarının sosyal koruma programlarıyla uyumlu hale getirilmesi gibi konular ele alınmıştır.  

Fotoğraflar