İSEDAK COVID Müdahale Programı (CCR) Projeleri Proje Yönetimi Eğitim Programı, CCR kapsamında 2021 yılında finanse edilecek proje sahibi kurum ve personelin katılımıyla 20-21 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Eğitim Programı sırasında katılımcılar, CCR kapsamındaki proje türleri ile her bir proje türündeki sorumlu aktörler, uygulama, izleme ve raporlama süreçleri, görünürlüğe ilişkin hususlar ve başarılı bir uygulama için diğer kritik konular hakkında bilgilendirilmiştir. Programın ikinci gününde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası temsilcileri CCR kapsamındaki Finansal Raporlama konuları hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. Program sırasında aşağıdaki sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Sunumlar

Fotoğraflar