İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında “Uluslararası Denizcilik Anlaşmalarının Uygulanması ve Yerine Getirilmesi” adlı projenin ilk online eğitim faaliyeti Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 8-10 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Eğitim programına Tunus, Lübnan, Türkiye ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri katıldı.

Toplantıda yapılan sunumlarda, özellikle ticari gemilerin inşası, teçhizatı ve işletilmesinde asgari güvenlik önlemlerini belirleyen en önemli ve en kapsamlı uluslararası anlaşma olan Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS Sözleşmesi) üzerine odaklanılmıştır.

Üç günlük eğitimde katılımcılara yapısı, işlevleri ve rolleri ile Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hedefe Dayalı Standartlar kavramları ve SOLAS Sözleşmesine etkileri ve andlaşma yapma süreci ve Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi hakkında bilgi verildi.

Eğitimde kullanılan sunumlara ve diğer dokümanlara proje için özel olarak hazırlanmış https://impimo.uab.gov.tr/en adresinden ulaşılabilir.

Projenin bir sonraki online etkinliğinin 18-19 Ekim 2021 tarihleri ​​arasında yapılması planlanmaktadır.

Fotoğraflar