“Uluslararası Denizcilik Anlaşmalarının Uygulanması ve Yerine Getirilmesi” adlı projenin ikinci çevrimiçi etkinliği olan “SOLAS Sözleşmesinin Uygulama Aşamalarında Ortaya Çıkan Uygulama Sorunları”  Çalıştayı İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 18-19 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu çalıştay, üç ülkeden (Türkiye, Tunus ve Lübnan) ilgili temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilmiş olup, katılımcılara SOLAS Sözleşmesi’nin uygulanması ve icrası konusundaki deneyimlerini paylaşmalarının yanı sıra olası senaryolar üzerinde tartışma ve beyin fırtınası yapma fırsatı vermiştir.

Toplantıda Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler (IMSBC) Kodu ve Uluslararası Güvenli Yönetim (ISM) Kodu ile ilgili iki örnek çalışma yapılmıştır. Ayrıca, katılımcılar Üye Ülke Denetim Planı Çerçevesi ve Prosedürleri hakkında bilgilendirilerek önceden dağıtılan ankete dayalı olarak bilgi alışverişi yapılmıştır.

Çalıştayda kullanılan sunumlara ve diğer dokümanlara projeye özel hazırlanan web sayfasından ulaşılabilir: https://impimo.uab.gov.tr/en.

Fotoğraflar