Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “İİT Ülkelerinde Gıda Kayıp ve İsrafının Azaltılması (2018-TURAGRIC-569)” başlıklı proje kapsamında, 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Endonezya’ya dört günlük bir saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Saha ziyareti kapsamında, proje koordinatörü Prof. Dr. Hami ALPAS ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri Ahmet Volkan GÜNGÖREN ve Adil ALTAN gıda kayıp ve israfı konusunda mevcut durumu ve iyi uygulamaları incelemek ve Temmuz ayında Türkiye’de yapılacak eğitim programının içeriğini belirlemek üzere çeşitli kamu kurumları, enstitüler ve tarımsal atıkları işleyen bazı özel sektör firmalarını ziyaret etmişlerdir. Ziyaretler sırasında ilgili kuruluşların teknik personeli ve yöneticileri tarafından çeşitli sunumlar yapılmış ve detaylı bilgiler paylaşılmıştır.

Ziyaret edilen kurum ve kuruluşların listesi şu şekildedir;

– Endonezya Tarım Bakanlığı
– Gıda Güvenliği Ajansı
– Bogo Tarım Enstitüsü
– Endonezya Gıda Bankası
– Endonezya Tarım Bakanlığı Tarım Müzesi
– Gıda ve Tarımsal Hizmetler Ajansı (Java)
– Çevre Yönetimi Kuruluşu (Bandung)

Fotoğraflar